Wiadomość pisana:

Wiadomość głosowa:

ważne! max. czas wiadomości głosowej wynosi 90 sec.